AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Sprawdzenie systemu informatycznego z jego infrastrukturą sprzętową, systemową i sieciową

Audyt bezpieczeństwa informacji stanowi niezależną ocenę aktualnie działającego systemu informatycznego firmy wraz z jego infrastrukturą sprzętową, systemową i sieciową.

 

Oferujemy usługi naszych ekspertów, którzy w ramach audytu przeprowadzą analizę aspektów technicznych, informatycznych, prawnych i organizacyjnych w Państwa firmie. Pozwoli to zweryfikować prawidłowość procedur zarządzania systemami IT i stan systemu informatycznego oraz poziom ich zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Realizowane przez nas działania audytowe są przeprowadzane w odniesieniu do obiektywnych uwarunkowań firmy zgodnie ze wskazaniami  normy ISO/IEC 27001 i obowiązującymi przepisami prawa oraz wg aktualnego stanu technologii.

W myśl standardu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach obowiązującej normy ISO/IEC 27001 nasi eksperci zbadają 11 obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo informacji. Są nimi:

 • polityka bezpieczeństwa
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie aktywami
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • zarządzanie systemami i sieciami
 • kontrola dostępu
 • zarządzanie ciągłością działania
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami

W czasie audytu bardzo wnikliwie  weryfikowane jest bezpieczeństwo proceduralne i informatyczne - o ile w firmie takie procedury obowiązują - przeprowadzane są również testy oprogramowania systemowego oraz infrastruktury informatycznej. Do testów penetracyjnych używamy profesjonalnego oprogramowania, które na bieżąco jest aktualizowane o najnowsze konfiguracje sprzętowe, dzięki któremu mamy jasny obraz stanu technicznego infrastruktury.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzamy poufny RAPORT identyfikujący zagrożenia – podatności  w dotychczas funkcjonującym systemie bezpieczeństwa. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo IT oraz zalecenia do procedur i dokumentacji, jeżeli takie funkcjonują w firmie.

Zlecający otrzymuje dokładny opis problemu oraz sugerowane rozwiązanie, jakie należy wprowadzić, aby zniwelować występujący problem.

 

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści, z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętej technologii IT, znający zagadnienia systemów bezpieczeństwa.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.

 

Szczegółowy zakres usługi Audyt IT:

 • Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem.
 • Przegląd dokumentacji.
 • Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922.).
 • Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa.
 • Przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w firmie.
 • Przeprowadzenie testów oprogramowania systemowego.
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastruktury informatycznej.
 • Identyfikacja słabych punktów infrastruktury IT (w tym w systemach i urządzeniach).
 • Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu.
 • Dostarczenie informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa.
 • Analiza bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.
 • Weryfikacja założeń dotyczących kontroli dostępu.
 • Szkolenie i transfer wiedzy, w razie potrzeby.
 • Konsultacje poaudytowe.

W czasie audytu na  życzenie  Klienta możemy przeanalizować i zasugerować rozwiązania, dzięki którym zarządzanie bezpieczeństwem informacji stanie się łatwiejsze. Wszystkie propozycje przed ich zastosowaniem należy rozważyć biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności. Mała firma – małe przedsiębiorstwo niekoniecznie musi stosować wzorce z dużych organizacji.

Zarządzanie infrastrukturą:

 • Wykaz systemów informatycznych/komponentów infrastruktury;
 • Określenie krytycznych zasobów i dostawców IT;
 • Dziennik administratora systemu/Rejestr uprawnień/Rejestr kont serwisowych i administracyjnych;
 • Rejestr wejść do pomieszczeń szczególnie chronionych;
 • Dziennik sporządzania kopii/ Harmonogram testów;
 • Procedura ponownego rozpoczęcia działalności firmy w przypadku awarii systemu informatycznego;
 • Wykaz planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych;
 • Protokoły z testów warunków skrajnych oraz testów ciągłości działania;
 • Lista kontaktowa osób i firm, które należy zawiadomić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
 • Rejestr incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków   
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!