AUDYT INFORMATYCZNY INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W KPR KRAKÓW

Audytorzy firmy Servus Comp – Servus Comp Data Security  - zadbajobezpieczenstwo.pl przeprowadzili:

AUDYT INFORMATYCZNY INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.

Zakres audytu obejmował m.in. kluczowe segmenty infrastruktury IT:POGOTOWIE-RATUNKOWE-AUDYT-INFORMATYCZNY

 • Audyt procesów zarządzania IT,

 • Audyt bezpieczeństwa Informatycznego,

 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,

 • Instalacja oprogramowania do stworzenia wykresów obciążeniowych infrastruktury serwerowej,

 • Audyt - Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej mające na celu wykrycie potencjalnych zagrożeń sieci komputerowej przedsiębiorstwa,

 • Audyt sprawności działania komponentów serwerowych (kontroler raid, bateria),

 • Audyt systemu backupu,

 • Audyt działania systemu wirtualizacji Vmware,

 • Audyt konfiguracji urządzeń sieciowych pod kątem bezpieczeństwa,

 • Audyt systemów operacyjnych na serwerach pod kątem błędów, a także luk bezpieczeństwa.

 • Wskazanie konkretnych kierunków rozwoju infrastruktury serwerowej ( sprzętowej i oprogramowania serwerowego tj. serwerowych systemów operacyjnych, systemów wirtualizacyjnych, baz danych itp…) z wyszczególnieniem wad i zalet oraz szacunkowych kosztów zaproponowanych rozwiązań.

Powyższe działania miały na celu inwentaryzację stanu bieżącego środowiska Informatycznego oraz wskazanie konkretnych kierunków rozwoju infrastruktury serwerowej, sprzętowej i oprogramowania serwerowego tj.:

 • serwerowych systemów operacyjnych,

 • systemów wirtualizacyjnych,

 • baz danych,

 • sieciowych systemów z wyszczególnieniem wad i zalet,

 • podanie szacunkowych kosztów zaproponowanych rozwiązań.

Po przeprowadzonej usłudze klient otrzymał dokumentację po audytową wskazującą wiele obszarów, w których można przeprowadzić optymalizację środowiska informatycznego.

Audyt został przeprowadzony przy aktywnym udziale całego zespołu lT Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, co służyło pogłębieniu wiedzy zespołu KPR poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń z Audytorami firmy Servus Comp Data Security.

Audyt Infrastruktury Informatycznej KPR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *