AUDYT OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

AUDYT OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WDRAŻAMY POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

AUDYT Ochrony Danych Osobowych

Usługa audytu obejmuje przeprowadzenie działań w zakresie weryfikacji istniejących procedur i regulacji oraz inwentaryzacji zbiorów danych osobowych, sprzętu i jego zabezpieczeń. Zakresem audytu objęte są obszary fizyczne oraz systemy informatyczne, gdzie przetwarzane są dane osobowe w formie zbiorów i dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej.

Audyt składa się z kilku etapów, których kolejność i przebieg jest zawsze omawiana na pierwszym spotkaniu z Klientem. Wtedy ustala się harmonogram prac tak, aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania firmy.

Po przeprowadzonym audycie otrzymują Państwo raport końcowy opisujący stan faktyczny oraz rekomendacje naszych ekspertów. W raporcie zaproponowane są konkretne rozwiązania podnoszące poziom ochrony danych osobowych w firmie, ich wdrożenie zagwarantuje bezpieczeństwo całego procesu przetwarzania danych.

Zyskują Państwo wiedzę o  stanie faktycznym wraz ze wskazaniem słabych punktów, dodatkowo audyt zapewnia lepszy poziom kontroli przed wyciekiem danych i przygotuje na ewentualną kontrolę GIODO.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków   
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!