KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG SERVUS COMP KRAKÓW - AYDYT

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG SERVUS COMP KRAKÓW - AYDYT

Pomagamy Klientowi rozwiązać problemy, których on na co dzień nie dostrzega

Audyt to nie kontrola!

Audyt często kojarzony jest z kontrolą, jednak nie ma nic bardziej mylnego. Audyt to wskazanie niedociągnięć i uchybień oraz wypracowanie metody, która pozwoli na ich usunięcie. Audyt nie może mieć znamion represyjnych, a jedynie pomóc Klientowi rozwiązać problemy, których on na co dzień nie dostrzega.  

 Audyty dzielą się na audyty wewnętrzne i audyty zewnętrzne.

Audyty wewnętrzne wykonywane są w ramach organizacji przy pomocy własnych – przeszkolonych pracowników.  Audyt wewnętrzny może nie zostać wykonany rzetelnie  z uwagi na “uśpioną czujność”  oraz układy międzyludzkie występujące w danej organizacji. Audytorzy mogą być nieobiektywni.

Audyt zewnętrzny wykonywany jest na zlecenie firmy – organizacji, która przy pomocy obcych audytorów chce wykryć ewentualne uchybienia i niedociągnięcia w badanym obszarze.

Oprócz typowo informatycznych audytów bezpieczeństwa informacji i polityki ochrony danych osobowych oferujemy również inne rodzaje audytów, wspomagając się fachowcami w danej branży.  Poniżej prezentujemy listę naszych możliwości audytorskich.

AUDYT SIECI INFORMATYCZNEJ

Audyt infrastruktury sieciowej wykonywany jest z podziałem na poszczególne segmenty:

AUDYT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KABLI LAN I ŚWIATŁOWODÓW
AUDYT URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
AUDYT PROCESÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ ORAZ JEJ   BEZPIECZEŃSTWEM
AUDYT - TESTY PENETRACYJNE INFRASTRUKTURY WEWNĘTRZNE i  ZEWNĘTRZNE
AUDYT - TESTY – ATAK NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ Z ZEWNĄTRZ

AUDYT LICENCJI

Świadomość użytkowników w zakresie legalności wykorzystywanego oprogramowania w firmach i instytucjach publicznych jest coraz wyższa. Niestety, często mamy do czynienia z problemami dotyczącymi poprawności prowadzenia rejestru licencji:

- brak wspólnego licencjonowania urządzeń informatycznych spowodowany brakiem wiedzy nt. licencjonowania np. serwerów

- nieuczciwe praktyki administratorów, którzy zamiast komercyjnych wersji docelowych instalują wersje trialowe.

AUDYT TEST PENETRACYJNY

Nasi audytorzy, w zależności od badanego – audytowanego obszaru wykorzystują różnego typu urządzenia służące do pomiarów, programy służące do badania wrażliwości oprogramowania, oprogramowanie do prowadzenia testów penetracyjnych w wybranym obszarze.

Audytując infrastrukturę informatyczną Klienta uruchamiamy testy penetracyjne wg poniższego schematu:

- testy penetracyjne urządzeń sieciowych

- testy penetracyjne serwerów, macierzy

- testy penetracyjne komputerów stanowiskowych.

AUDYT PO ZMIANACH W INFRASTRUKTURZE INFORMATYCZNEJ

Klienci często stoją przed dylematem czy sprzęt enterprice, który planują zakupić do serwerowni tzn. serwery i macierze, nie mają nadmiernie przewartościowanych konfiguracji. Aby uniknąć podobnych dylematów wystarczy zaprosić audytorów z odpowiednimi narzędziami, co pozwoli bardzo precyzyjnie określić np. zapotrzebowanie na przestrzenie dyskowe oraz ustalić alarmowe progi wysycenia, po przekroczeniu których Klient otrzyma odpowiednią informację.

Po zainstalowaniu nowych urządzeń i integracji ich z istniejącą infrastrukturą, przy pomocy profesjonalnych narzędzi, wykorzystując wiedzę audytorów, warto sprawdzić czy nowa konfiguracja jest w 100% zabezpieczona.

Przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami wykonujemy AUDYTY:

AUDYT W HOTELACH   >>>

AUDYT TAJEMNICZY KLIENT w BANKACH

AUDYT TAJEMNICZY KLIENT W SALONACH SAMOCHODOWYCH

AUDYT TAJEMNICZY KLIENT W HOTELACH

AUDYT FUNKCJONALNY SKLEPÓW INTERNETOWYCH E-COMMERCE   >>>

AUDYT STRON INTERNETOWYCH   >>>

 

 Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści, z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętej technologii IT, znający zagadnienia systemów bezpieczeństwa.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!