Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo danych bezpieczeństwo informatyczne

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE

Weryfikacja procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi, ocena poziomu ich zgodności z obowiązującymi normami i standardami

NASZE USŁUGI

 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Obecnie w przedsiębiorstwach informacja stała się jednym z czynników, bez której trudno jest zachować ciągłość działania. Jej częściowa utrata wiąże się ze zmniejszeniem konkurencyjności na rynku a całkowita nawet z koniecznością przestojów (np. utrata kluczowych danych w przedsiębiorstwie może spowodować ryzyko braku ciągłości finansowej, tendencji do odejścia stałych kontrahentów oraz w przypadku danych finansowo-księgowych nawet odpowiedzialności karnej). Zagrożeń jest wiele. Mogą one wynikać z czynników niezależnych takich jak awarie urządzeń, ale również mogą być spowodowane przez ludzi (np. zagrożenia ze strony Internetu, przypadkowe lub umyślne skasowanie danych). Dlatego tak ważnego znaczenia nabiera zagadnienie bezpieczeństwa danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie systemów bezpieczeństwa danych osobowych - AUDYT, WDROŻENIA, SZKOLENIA, OPIEKA - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w firmie.

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

Od ponad 27 lat działamy w branży IT. Nasze doświadczenie, poparte odpowiednimi certyfikatami branżowymi oraz relacje partnerskie z największymi dostawcami rozwiązań IT, dają nam dostęp do najnowocześniejszych narzędzi w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORACH KRYTYCZNYCH

Pomożemy chronić newralgiczne dane i wdrożyć zabezpieczenia przed niepowołanym wyciekiem informacji, zarówno z wewnątrz firmy jak i z zewnątrz.

 

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści, z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętej technologii IT, znający zagadnienia systemów bezpieczeństwa. W jego składzie znaleźli się m.in. doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków   
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!