Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo danych bezpieczeństwo informatyczne

POMOŻEMY ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
W TWOJEJ FIRMIE

PROFESJONALNI, ODPOWIEDZIALNI, RZETELNI, TERMINOWI - GODNI ZAUFANIA

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w firmie. Informacje o sposobach działania firmy, kontaktach handlowych, czy stosowanych technologiach stanowią istotne zasoby decydujące o konkurencyjności firmy na rynku. Jakakolwiek utrata tych danych jest bardzo ryzykowna, dlatego aby minimalizować to ryzyko należy właściwie nim zarządzać. Aby sprostać nowym wyzwaniom, konieczne jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacyjnego, adekwatne do współczesnych zagrożeń.

Audyt to bardzo skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie systemem bezpieczeństwem informacji w firmie. Dysponując obiektywną oceną stanu bezpieczeństwa i efektywności systemu IT, dużo łatwiej jest podejmować decyzje w zakresie zarządzania i kontroli. Dzięki audytowi uzyskują Państwo pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa w firmie i wyeliminują uchybienia w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony.

Audyty Servus Comp

Realizowane przez nas działania audytowe są zgodne z normą ISO/IEC 27001 i obejmują:

  • Ocenę istniejącego stanu bezpieczeństwa Firmy, obejmującego następujące obszary:

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;

Bezpieczeństwo informacji;

Bezpieczeństwo danych osobowych;

Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

  • Analizę zgodności z obowiązującym przepisami prawa i wymaganiami własnymi firmy
  • Wskazanie ryzyka mającego wpływ na poziom bezpieczeństwa firmy

Audytorzy weryfikują wykorzystywane w firmie narzędzia informatyczne i proceduralne. Dodatkowo w czasie audytu wykonywane są testy penetracyjne. Przy użyciu specjalistycznego skanera sprawdzamy podatności w infrastrukturze IT .

Po przeprowadzeniu audytu sporządzimy dla Państwa poufny RAPORT identyfikujący zagrożenia w dotychczas funkcjonującym systemie bezpieczeństwa. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo IT.

Przedstawiamy propozycje działań zwiększających bezpieczeństwo informacji.
Nasze kompetencje poparte są praktyką audytorską oraz odpowiednimi certyfikatami.
Przed każdym audytem ustalamy z Klientem zakres audytu i jego zasady. Nie destabilizujemy pracy Klienta.
Nasza oferta, oprócz kompleksowych audytów, obejmuje również stałe, okresowe kontrole. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala na optymalizację kosztów proponowanych rozwiązań.