Ochrona danych osobowych UE GIODO

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WDRAŻAMY POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

DOKUMENTACJA ODO

Firmy są coraz bardziej narażone na utratę lub wyciek cennych danych firmowych. Dlatego należy wprowadzać procedury, które ograniczą ryzyko utraty kontroli nad danymi.

Współpraca z naszymi ekspertami gwarantuje opracowywanie kompleksowej i indywidualnie dopasowanej dokumentacji ochrony danych osobowych, zgodnej z wymogami prawa i przepisów branżowych.

Opracujemy i wdrożymy:

  • politykę bezpieczeństwa,
  • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
  • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników,
  • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, regulaminów, instrukcji i innych dodatkowych dokumentów typu rejestry, ewidencje, protokoły,
  • dokumenty pracownicze,
  • klauzule informacyjne,
  • klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy także aktualizacje posiadanej dokumentacji oraz przygotowanie do wprowadzenia
w firmie wymogów wynikających z rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (GDPR).

zadbaj o bezpieczeństwo - Servus Comp

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków
tel.  +48 12 631 91 22 biuro@servus-comp.pl

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!