28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych

W roku 2018 już po raz dwunasty świętujemy Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. (dzisiaj właśnie przypada rocznica) najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i ich zautomatyzowanym przetwarzaniem.

Komitet Ministrów Rady Europy postanowił zwrócić uwagę na prawa, które przy przetwarzaniu danych osobowych przysługują każdemu z nas. Aby Dzień miał wymiar symboliczny, w całej Europie obchodzony jest jednocześnie. Organizowane są imprezy umożliwiające edukowanie oraz informowanie ludzi w zakresie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, jakie wynikają z przetwarzania danych osobowych.

Celem konwencji było wprowadzenie ujednoliconej ochrony danych osobowych w krajach UE, a poprzez to umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w obrębie państw członkowskich. Dzisiaj już to się stało, dane osobowe mogą przepływać swobodnie między krajami Unii Europejskiej. Przebywając Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii możemy być spokojni o nasze dane osobowe - podlegają jednolitemu prawu, które chroni dane osobowe.

Dbajmy o swoje dane osobowe i przygotujmy się do RODO!

Obchody XII Dnia Ochrony Danych Osobowych koncentrować się będą przede wszystkim na zagadnieniach związanych z reformą prawa ochrony danych i przygotowaniom do zmian, które nastąpią 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Wtedy to mija wyznaczony przez Unię Europejską termin wdrożenia nowych rozporządzeń dotyczących nowych regulacji dotyczących polityki ochrony danych osobowych. Coraz więcej firm, urzędów i organizacji samorządowych kontaktuje się z nami w celu opracowania pełnej polityki ochrony danych osobowych RODO.

 

Jeśli Twoja Firma nie jest jeszcze gotowa na wprowadzenie w życie nowych przepisów - zapraszamy do kontaktu - pomożemy!

W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi audytorami. W naszym zespole ekspertów Servus Comp Data Security – www.zadbajobezpieczenstwo.pl działają:

- audytorzy proceduralni
- audytorzy ochrony fizycznej
- audytorzy środowisk informatycznych
- audytorzy wykonujący testy podatności – penetracyjne
- doradcy procesów informatycznych
- prawnicy specjalizujący się w tematyce Ochrony Danych Osobowych RODO i potrafiący połączyć wymagania technologiczne i proceduralne

Zapewniamy również obsługę powdrożeniową w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

 

Chronimy dane Firm!

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków
  tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
 

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *