Milion po raz pierwszy! Pierwsza w Polsce kara za RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną za naruszenie przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych.

Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego kara wyniosła ponad 943 tys. zł.

Ukarana spółka, przetwarzała w celach zarobkowych  dane osobowe pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł m.in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG). Firma nie spełniła wobec tych osób obowiązku informacyjnego, a tym samym pozbawiła je możliwości skorzystania z podstawowych praw jakie przysługują na gruncie RODO.

Jak wyjaśniał Piotr Drobek, Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO – Spółka nie dopełniała obowiązku informacyjnego w stosunku do ponad 6 mln osób.  Spośród około 90 tys. osób, których spółka poinformowała o przetwarzaniu danych ponad 12 tys. wniosło sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Pokazuje to jak ważne jest prawidłowe spełnienie obowiązków informacyjnych dla realizacji uprawnień przysługujących nam zgodnie z RODO. (https://uodo.gov.pl/pl/138/786)

Przypominamy: każdy Administrator Danych Osobowych ma obowiązek poinformowania osoby, których dane przetwarza, o tym fakcie; w szczególności winien poinformować o swoich danych - czyli kto jest Administratorem, skąd ma dane tych osób, w jakim celu i jak długo zamierza je przetwarzać. Powinien również poinformować o przysługujących tym osobom prawach na gruncie RODO.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków
  tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 pseudonimizacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *