Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo danych bezpieczeństwo informatyczne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W TWOJEJ FIRMIE

PROFESJONALNI, ODPOWIEDZIALNI, RZETELNI, TERMINOWI - POMOŻEMY!

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2016 r.

Aktualnie obowiązująca wersja ustawy: ustawa o ochronie danych osobowych - aktualna

 

Nowe prawo o ochronie danych w UE.

25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

Dotyczyć będzie zasad rejestrowania, przechowywania, przetwarzania, udostępniania danych pracowników i klientów. Nowe przepisy obejmą zarówno duże firmy, jak i małe, w tym jednoosobowe przedsiębiorstwa.

Przepisy regulują też prawo obywateli do usunięcia swoich danych, otrzymywania powiadomienia o wycieku danych czy przenoszenia ich między dostawcami.

CZY TWOJA FIRMA JEST PRZYGOTOWANA NA ZMIANY?

Czytaj więcej na naszym blogu: https://zadbajobezpieczenstwo.pl/gdpr-nowe-uregulowania-dotyczace-ochrony-danych-osobowych/