RODO – odstępstwa dla MSP – projekt ustawy

RODO - odstępstwa dla MSP

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje zwolnienie MSP (małych i średnich przedsiębiorców) z obowiązku stosowania niektórych przepisów RODO.

Ministerstwo Cyfryzacji pracujące nad ustawą proponuje kilka odstępstw, z uwagi na ewentualne trudności w realizacji wytycznych RODO dla MSP zatrudniających do 250 pracowników.

Mali i średni przedsiębiorcy nie będą musieli informować klienta o następujących prawach :
- prawo żądania dostępu do przetwarzanych wrażliwych danych osobowych
- prawo do sprostowania przetwarzanych wrażliwych danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania wrażliwych danych osobowych - prawo do przenoszenia wrażliwych danych osobowych
- prawo do informowania osób o naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, tzn. o wycieku ich danych osobowych

Powyższe odstępstwa od prawa będą możliwe, jeżeli firma nie przetwarza, nie gromadzi dużych ilości danych osobowych wrażliwych, ani nie udostępnia tych danych innym podmiotom na innej podstawie niż zgoda osoby, której one dotyczą.

Z najnowszych informacji wynika, że projekt ustawy ma trafić do Parlamentu na początku kwietnia 2018 roku.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków
  tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
 

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *