RODO | GDPR - ZAPEWNIAMY ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ

RODO | GDPR - ZAPEWNIAMY ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ

WDRAŻAMY POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

RODO | GDPR

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR – General Data Protection Regulation) weszło w życie 25 maja 2016 r. i będzie jednolicie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w sposobie gromadzenia danych osobowych i administrowania nimi, nakładając na administratorów danych nowe obowiązki.

Obecnie jesteśmy na półmetku dwuletniego okresu przejściowego, który kończy się 25 maja 2018r - po tym terminie wszystkie firmy będą rozliczane z nowych zasad przetwarzania danych osobowych.

W związku z pierwszeństwem stosowania rozporządzeń unijnych przed polskimi ustawami, zmieniona Ustawa o Ochronie Danych Osobowych będzie pełnić na gruncie prawa polskiego rolę aktu uzupełniającego RODO – oczywiście w granicach przez rozporządzenie zakreślonych.

Ochrona Danych Osobowych RODO | GDRP

Zmiany będą istotne dla firm komercyjnych, a odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów będzie znacznie większa. Nowe przepisy kładą zdecydowanie większy nacisk na praktyczne zarządzanie obszarem ochrony danych osobowych - organ nadzorczy będzie kontrolował przede wszystkim wdrożone mechanizmy zabezpieczeń. 

Obecnie w firmach trwa reorganizacja polityk ochrony danych osobowych w celu spełnienia wymogów RODO, w zakresach:

Ochrona Danych Osobowych RODO | GDRP

Jak zapewnić zgodność z RODO ?

Zapewnienie zgodności z RODO wymaga zdecydowanie szerszych kompetencji niż kompetencje prawne. Do przeprowadzenia wdrożenia oraz do bieżącego monitorowania dostosowania firmy do zmieniających się regulacji niezbędne jest także doświadczenie w praktycznym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz infrastrukturą teleinformatyczną.

Zespół Servus Comp Data Security łącząc wszystkie te kompetencje przeprowadza zarówno wdrożenia zasad zarządzania obszarem danych osobowych i procesów zarządczych precyzyjnie dostosowanych do skali firmy, jak i zapewnia opiekę powdrożeniową.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów unijnych zapewniamy:

  • weryfikację obecnego stopnia zgodności z Rozporządzeniem,
  • opracowanie planu wdrożenia rekomendowanych działań,
  • ustanowienie i wdrożenie zasad zarządzania obszarem danych osobowych oraz procesów zarządczych precyzyjnie dostosowanych do skali firmy,
  • wsparcie w dostosowaniu systemów i infrastruktury do utrzymania i zarządzania obszarem danych osobowych,
  • zautomatyzowanie procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu o autorskie oprogramowanie,
  • przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników.

 


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków   
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!