SZKOLENIA - WARSZTATY - KONFERENCJE - WIZYTY REFERENCYJNE

SZKOLENIA - WARSZTATY - KONFERENCJE - WIZYTY REFERENCYJNE

KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA FIRM I INSTYTUCJI

Nasze szkolenia

przeznaczone są dla pracowników i kadry zarządzającej. Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni eksperci. Zlecenia na szkolenia przyjmujemy na konkretne zapotrzebowanie np. przeszkolenie pracowników działu handlowego w celu zwiększenia sprzedaży. W pierwszym etapie proponujemy przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” – mystery shopper, aby w realnych warunkach poznać problemy z jakimi boryka się Państwa personel w kontakcie z często trudnym klientem. Po analizie wyników tego audytu sugerujemy tematykę szkoleń, zwracając baczną uwagę na korektę złych nawyków. Szkolenia te są często prowadzone w formie warsztatów, podczas których na konkretnych przykładach odbywa się kompleksowa analiza przypadku.

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych   ZOBACZ WIĘCEJ  >>>
Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w firmach, hotelach, służbie zdrowia i instytucjach
Nasze inne usługi, z których możesz skorzystać POZA SZKOLENIAMI

Nasze warsztaty

przeznaczone są dla pracowników, który chcą poszerzać swoje kompetencje i usystematyzować wiedzę na bazie konkretnych sytuacji z pracy zawodowej. Proponujemy bardzo atrakcyjne rozwiązanie tzn. warsztaty -szkolenia prowadzone z aktywnym udziałem Państwa pracowników.

Warsztaty dla pracowników informatyki w Bankach Spółdzielczych
Warsztaty dla pracowników informatyki w służbie zdrowia
Warsztaty dla pracowników informatyki w firmach
Warsztaty dla pracowników informatyki w urzędach

Nasze konferencje

przeznaczone są dla personelu i kadry zarządzającej. W firmach, w których plany rozwoju opracowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, pojawia się pytanie czy określone przepisy, nowe technologie są już obowiązujące, polecane czy nie. Czy już powinniśmy zaistnieć z infrastrukturą IT w chmurze, czy jeszcze jest na to za wcześnie? Czy warto już wdrożyć politykę ochrony danych osobowych i w jakim zakresie, aby być w zgodzie z nowymi przepisami i wykorzystać je do poprawy obsługi klienta i ładu korporacyjnego w firmie itd. Tematy naszych konferencji  dobieramy tak, aby uczestnicy wynieśli z nich konkretną wiedzę i mogli świadomie lansować kierunki rozwoju w swoich firmach. Wspieramy naszych Klientów w poszerzaniu wiedzy w różnych dziedzinach – szczególnie w branży informatycznej.

Konferencje dotyczące wprowadzanych przepisów polityki ochrony danych osobowych
Konferencje dla administratorów infrastruktury informatycznej mające na celu prezentację nowych technologii np.: ZERTO Disaster Recovery

 

POLECAMY:

„BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ZASOBÓW FIRMY w kontekście nowych regulacji UE i współczesnych zagrożeń” - spotkanie 22 czerwca 2017r - Kraków

SZCZEGÓŁY: https://zadbajobezpieczenstwo.pl/konferencja-bezpieczenstwo-danych-firmy/

REJESTRACJA: http://media-s4e.ipresso.pl/landingpage/58/Servus-Comp-2017

 

WIZYTY REFERENCYJNE

Organizujemy wizyty referencyjne dla Klientów, którzy potrzebują wsparcia i wskazówek jak zorganizować i zaplanować rozwój firmy. Czy wybrać np. zakup całej infrastruktury IT i zainstalować w firmie, czy skorzystać z modnego obecnie rozwiązania – alokowania sprzętu i zasobów informatycznych w hostingu w tzw. chmurze w firmie zewnętrznej.

Wizyty referencyjne w serwerowniach

Mamy możliwość zorganizowania wizyt referencyjnych w serwerowniach. Umawiamy spotkania bezpośrednio u dostawcy usług, gdzie bezpośrednio można poznać wszystkie szczegóły tego środowiska, jego zabezpieczenie i kluczowe parametry, a także ocenić ewentualne zagrożenia wynikające z wyboru takiego rozwiązania. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie wyznaczenie kierunków rozwoju środowiska IT w firmie na kolejne lata.

Wizyty referencyjne u Klientów

Najlepszym, bezstronnym, informatorem, który odpowie nam na kluczowe pytania jest zadowolony lub niezadowolony klient. Mając możliwość poznania działania określonych rozwiązań w realnym środowisku, świadomie możemy podjąć decyzję o przeprowadzeniu konkretnych zmian w systemie informatycznym firmy.

Wizyty referencyjne u producenta

Firmy często chcą związać się na dłuższy czas z dostawcą rozwiązań informatycznych. Daje nam to pełną swobodę działania i pozwala efektywniej obsługiwać całą infrastrukturę.

Nasza firma od ponad 17 lat specjalizuje się w dostawach zaawansowanych rozwiązań enterprice firmy Dell EMC. Dodatkowym atutem tych kontaktów jest możliwość odwiedzenia z klientem fabryki Dell w Łodzi, dzięki czemu poznać pełne portfolio produktów Dell EMC, obserwować proces ich produkcji i zwiedzić jedną z najnowocześniejszych fabryk sprzętu informatycznego na świecie.

 

Nasze inne usługi, z których możesz skorzystać POZA SZKOLENIAMI

 

Coaching on the Job

Doskonałym uzupełnieniem proponowanych przez nas szkoleń jest coaching on the job (coaching w trakcie pracy), który szybko przynosi pozytywne efekty.

Polega to na tym, że na podstawie obserwacji pracy Państwa pracowników udzielamy im konstruktywnej informacji zwrotnej, która wskazuje kierunki rozwoju. Metoda ta jest bardzo skuteczna niezależnie od zajmowanego stanowiska. Coaching on the job stosujemy w realnych sytuacjach zawodowych. Pozwala on utrwalić umiejętności zdobyte podczas szkolenia.                                             

 

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści, z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętej technologii IT, znający zagadnienia systemów bezpieczeństwa.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków 
tel. +48 12 631 91 22 biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!