SZKOLENIA - WARSZTATY - KONFERENCJE - WIZYTY REFERENCYJNE

SZKOLENIA - WARSZTATY - KONFERENCJE - WIZYTY REFERENCYJNE

KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA FIRM I INSTYTUCJI

Nasze szkolenia

przeznaczone są dla pracowników i kadry zarządzającej. Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni eksperci. Zlecenia na szkolenia przyjmujemy na konkretne zapotrzebowanie np. przeszkolenie pracowników działu handlowego w celu zwiększenia sprzedaży. W pierwszym etapie proponujemy przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” – mystery shopper, aby w realnych warunkach poznać problemy z jakimi boryka się Państwa personel w kontakcie z często trudnym klientem. Po analizie wyników tego audytu sugerujemy tematykę szkoleń, zwracając baczną uwagę na korektę złych nawyków. Szkolenia te są często prowadzone w formie warsztatów, podczas których na konkretnych przykładach odbywa się kompleksowa analiza przypadku.

1.

Obsługa klienta w placówkach bankowych

 

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie i doskonalenie zasad oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów w oddziale banku,
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów obsługi klienta banku;
 • przećwiczenie sposobów radzenia sobie z różnymi stylami komunikowania się podczas obsługi, w tym wypracowywanie skutecznych i wartościowych sposobów na zwiększenie jakości obsługi oraz poprawy sposobów budowania długotrwałych relacji z klientami banku;
 • doskonalenie zasad efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • doskonalenie postawy asertywnej w kontakcie z tzw. trudnym klientem;
 • poznanie i przećwiczenie technik aktywnego słuchania oraz sztuki prezentowania produktów oraz usług bankowych;
 • poznanie sposobów na sprawną identyfikację i zaspokajanie potrzeb klientów w procesie ich obsługi w oddziale banku.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wpływ jakości obsługi klienta na konkurencyjność i pozycję banku  na rynku
 • Misja banku  i wynikające z niej standardy profesjonalnej obsługi klienta;
 • Co ułatwia, a co utrudnia osiąganie ponadprzeciętnych wyników oddziału bankowego?- profesjonalna obsługa klienta a dochodowość banku/oddziału
 1. Podstawowe standardy obsługi klienta banku
 • Powitanie klienta w placówce
 • Zarządzanie kolejką
 • Model przyjmowania dyspozycji klienta
 • Działania pro-sprzedażowe
 • Pożegnanie klienta
 • Model przyjmowania reklamacji
 1. Skuteczna komunikacja jako podstawa pozyskania i utrzymania klienta banku
 • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w oddziale banku;
 • Bariery komunikacyjne, czyli czego należy unikać w kontakcie z klientem
 • Zasady budowania zaufania i lojalności jako podstawa długotrwałych relacji z klientem oddziału banku
 1. Psychologia obsługi klienta
 • Pozytywne pierwsze wrażenie - czynniki budujące pozytywne pierwsze wrażenie w relacjach z klientem banku (wygląd, postawa, ubiór, kompetencje pracownika oddziału banku na tle ich oceny przez klienta oraz jako miara wyróżnienia Oddziału na rynku lokalnym)
 • Umiejętność rozpoznawania i spełniania oczekiwań klientów banku
 • Rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie obsługi klientów banku
 • Zwroty pożądane i niepożądane w procesie obsługi klientów oddziału banku
 1. Zaspokajanie potrzeb klienta
 • Rozpoznawanie i wspieranie potrzeb klienta oddziału banku
 • umiejętność prezentowania korzyści z proponowanych produktów i usług bankowych adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb klienta
 1. Prezentowanie rozwiązań językiem korzyści
 • cecha- zaleta-korzyść – a model sprzedaży i obsługi klienta
 • techniki prezentacji produktów i usług bankowych
 1. Sposoby radzenia sobie z tzw. trudnym klientem
 • Typy klientów i sposoby skutecznej komunikacji w zależności od zdiagnozowanego typu (klient niezdecydowany, obojętny, roszczeniowy, manipulacyjny, niekulturalny, agresywny)
 • Postawa asertywna w komunikacji z klientem

2.

Sprzedaż produktów bankowych

 

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie metod skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymywania relacji z obecnym;
 • nauczenie się poprawnej identyfikacji potrzeb klienta;
 • sięgnięcie w głąb siebie i identyfikacja budujących oraz ograniczających przekonań, które rzutują na podejście do tematu aktywnej sprzedaży produktów bankowych;
 • poznanie i przećwiczenie zasad kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika banku;
 • poznanie modeli i trendów sprzedażowych obowiązujących w bankowości;
 • nabycie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na każdym etapie procesu sprzedażowego;

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czym jest sprzedaż?
 • Sprzedaż wczoraj i dziś- modele i trendy sprzedażowe
 • Schematy myślenia o sprzedaży i ich eliminowanie
 • Dlaczego jestem sprzedawcą?- czyli o motywacji wewnętrznej
 • Budująca i ograniczająca moc przekonań związanych ze sprzedażą
 1. Struktura procesu sprzedaży produktów bankowych
 • Otwarcie i budowanie relacji w sprzedaży produktów bankowych
 • Komunikacja z klientem
 • Aktywne słuchanie i badanie potrzeb klienta
 • Język korzyści w sprzedaży produktów bankowych
 • Zamknięcie sprzedaży
 1. Radzenie sobie z oporem i zastrzeżeniami w sprzedaży produktów bankowych:
 • Powody oporu i zastrzeżeń klienta, m.in. stereotypy, brak relacji, niedostosowanie przebiegu rozmowy do potrzeb klienta, brak umiejętnego uświadomienia korzyści
 1. Psychologia zachowań klienta
 • Rodzaje osobowości klientów banku - typologia klienta
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań klientów banku
 1. Telemarketing - czyli promocja, sprzedaż i obsługa klienta banku przez telefon
 • Jak efektywnie wykorzystywać telefon w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 • Aktywność pro-sprzedażowa w kontakcie telefonicznym
 1. Analiza klientów i ich potencjału rozwoju dla banku
 • Klient banku i jego znaczenie w osiąganiu pozycji banku na rynku
 • Segmentacja klientów: dochodowy, niedochodowy, rozwojowy, nierozwojowy
 • Marketingowe techniki obsługi klientów bankowych - źródła informacji o kliencie
 • Badanie postaw i opinii klientów - rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb 
 • Klienci banku: segment prestiżowy i „VIP” – jak efektywnie prowadzić z nimi sprzedaż oraz budować relacje?
 • Klienci banku: segmentPremium i PRIVATE BANKING -  jak obsługiwać i budować z nimi relacje oparte na zaufaniu oraz najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczonych usług?
 • Mierniki jakości obsługi klientów i ich lojalnościz punktu widzenia rozwoju i budowania pozycji oddziału banku

3.

Zarządzanie pracownikami placówek bankowych

 

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie i przećwiczenie technik wywierania wpływu na innych.
 • Otrzymanie informacji zwrotnej na temat indywidualnych zasobów w kontekście wywierania wpływu.
 • Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przewodzenia innym.
 • Zidentyfikowanie preferowanego stylu przewodzenia oraz poznanie jego wad i zalet
 • Poznanie zasad dotyczących formułowania wizji.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacji z zespołem w oparciu o konkretne techniki.
 • Poznanie przyczyn spadku motywacji u pracowników oraz metod zapobiegania.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Lider i jego misja, wizja, tożsamość:
  • „Jasna wizja oznacza jasne metody”- formułowanie inspirującej wizji banku
  • Tożsamość oraz misja lidera i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.
 1. Siła Twojego wpływu na innych:
  • Wywieranie wpływu a sprawowanie władzy.
  • Czynniki wywierania wpływu na ludzi.
  • Komunikacja niewerbalna a wywieranie wpływu,
  • Znajomość siebie: określenie naturalnych predyspozycji, cech osobowościowych i Twoich zasobów w kontekście wywierania wpływu na innych (poznanie siebie z wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych i informacji zwrotnej).
 1. Ty a przywództwo:
  • Kim jest lider i jaka jest jego rola?
  • Od zarządzania do przewodzenia – gdzie jesteś?
  • Czynniki budujące Twój autorytet w roli lidera.
  • Koncepcje przewodzenia innym na przestrzeni lat a Twoja praktyka.
  • Style przewodzenia i ich wpływ na Twój zespół.
  • Twój preferowany styl przewodzenia - diagnoza.
 1. Różnorodność jako siła napędowa zespołu:
  • Identyfikacja ról w Twoim zespole.
  • Role w zespole a komunikacja, współpraca i przewodzenie.
  • Budowanie Twojego zespołu w oparciu o koncepcję ról.
  • Twoja rola w zespole - autodiagnoza.
 1. Umiejętności skutecznego Lidera:
  • Komunikacja lidera - stawianie granic; pytania i parafraza; odmawianie; informacja zwrotna; przekazywanie trudnych decyzji; „zdarta płyta”; nagradzanie; korygowanie zachowań; rozwiązywanie konfliktów w zespole.
  • Motywowanie zespołu - identyfikacja przyczyn spadku motywacji; motywacja finansowa i pozafinansowa; techniki budowania motywacji do pracy.
  • Rozwój pracowników - coaching i mentoring jako liderskie narzędzia służące rozwojowi pracowników.
  • Najczęstsze liderskie błędy.

 

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści, z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętej technologii IT, znający zagadnienia systemów bezpieczeństwa.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502 30-222 Kraków
tel. +48 12 631 91 22 biuro@servus-comp.pl
 
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!