Protokół 802.1x – wdrożenie standardu bezpieczeństwa

Wdrożenie protokołu 802.1x

802.1x jest standardem IEEE uwierzytelnionego dostępu do przewodowych sieci Ethernet i bezprzewodowych sieci standardu 802.11. Jego zastosowanie eliminuje niebezpieczeństwo nieautoryzowanego dostępu do sieci już na poziomie warstwy dostępu. Protokół 802.1x jest niezauważalny dla użytkownika końcowego. Właściwie skonfigurowany system automatycznie, bez interwencji administratora, ustala, jakie połączenie jest bezpieczne dla danego użytkownika.

Wdrożenie i obsługa uwierzytelniania 802.1x może być wyzwaniem. Servus Comp Data Security pomaga wdrożyć protokół bezpieczeństwa w infrastrukturze Klienta. W razie konieczności dostarczamy sprzęt spełniający wymagania wdrożenia.

W ramach wdrożenia protokołu oferujemy:

– instalację serwera IAS RADIUS,
– przyłączenie do domeny,
– konfigurację IAS na potrzeby uwierzytelnienia 802.1x,
– przygotowanie standardu konfiguracji przełączników,
– konfigurację przełączników,
– przygotowanie procedury rekonfiguracji stacji roboczych do użycia protokołu 802.1x,
– testy systemu po wdrożeniu protokołu.

Przykładowe rozwiązanie:
Dwa serwery RADIUS z bazą uwierzytelniającą w AD. Autentykatory na przełącznikach np.  CISCO SG250-08, CISCO SG250-26, CISCO SG250-50  przez VPN uwierzytelniają się w AD. W przypadku uwierzytelnienia klienci są umieszczani w VLAN-ie, który posiada łączność z centralą. W przypadku braku możliwości uwierzytelnienia użytkownik umieszczany jest w VLAN pozwalającym na komunikację tylko do np. lokalnej drukarki. Stacje robocze będą wykonywały uwierzytelnianie w sposób niewidoczny dla użytkownika  – podczas logowania do domeny.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami -

- oferujemy kompleksową usługę!

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków
  tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *